Wednesday, November 29, 2006

In Advent of the Liturgical Year C...

From the Title itself, we are going to talk about the Coming Year, as well as the passing year... in Liturgical Sense.

Advent is just around the corner, as well as Christmas and New Year.

But the Question is... Ano nang nangyari sa buhay mo? What happened in your life?

Alam ninyo? I always hear in our Celebrations the words:"Wag mong padaanin si Kristo sa Buhay mo na parang walang nangyari." and It's true... most of the time, we see Christ walking in some part of our lives, but it seemed as if nothing is happening. Christ is walking, and we cannot see Him. He is in the beggar, and we don't care about the Beggar. He is in those people that are in need of our help, but it is as if we are blind and deaf of their cries...

This is what Advent is all about. This is a call for all of us, hindi para maghanda ng mga material na bagay para sa mga kaibigan nating mga mayayaman din. But for all of us to prepare our hearts, to prepare our good deeds. kasi kung iisipin, eh nagsasayang ka na nga ng pera, parang malungkot ka pa at nanghihinayang pag binigay mo ang regalo mo sa kaibigan mo, kasi mahal yung bagay na iyun...

What we need is a heart, mind, soul, and body na handa sa pagdating ng KYRIOS, ng Kristo, sa pamamagitan ng kawanggawa. Hindi ka na naglustay ng pera, masaya ka pa, and it makes you worthy, di ba?

So, do you want to have a more fulfilling Advent, Christmas, and New Year? Do the Three P's... Panalangin, Paglilimos, and Pag-aayuno( kahit na hindi mo mapigilan ang pagkain, o sige na nga!!!)

Happy Advent 2007, and may we have these 4 weeks a fulfilling spirit, a spirit of Anticipation for Christmas!!!

PEACE!!!

Nov. 29, 2006

No comments:

Post a Comment