Friday, March 20, 2009

a certain... scene.

I remember sometime last month, as I was passing by the streets of Caloocan after a visit to the Cathedral. While medidating on the wonders of the Mother of God, I stumbled upon a certain poste with this signage...

I was surprised. I was shocked. I was very very intimidated with this signage. Ang Unang tanong na pumasok sa isip ko, sino ba namang luko-luko ang maglalagay ng masyadong maiskandalong slogan sa daan? WOW!!! That gave me the inspiration to take a picture of it.

Naisip ko, talaga bang desperado na ang karamihan sa mga pinoy na umaabot na sa puntong maglagay ng signage sa poste na nagpapaalala sa lahat na idaan sa condom ang simpleng kaligayahan?

Actually, nakakatawa minsan ang mga Pilipino, kapag sobra na silang concerned, they are telling it. Pero siguro, idadaan ko na lang sa paalala: If you want responsibility, plan it naturally. Wag ninyo nang idaan sa mga artificial tralala. Mas nakakahawa na, wala pang kasiguraduhan.

RH Bill is definitely a NO-NO for me!!!

Monday, March 09, 2009

My first blog... in the haus!!!

Yes!!! this is it!!!

This would be the very first blog that I will do inside the house.

Well, there's nothing special with that, except that I'm proud to say that we have a new PC in the house since January, and it had internet access since last week.

Perhaps this would be the beginning of the many posts that I would share to you from the four corners of my sister's room.

Well, this is just the start... CIAO!!!