Wednesday, September 30, 2009

A Note from a Navote�o...

Three days of fever, well... influenza to be precise. Napakahirap ang magkasakit, but for me, it's my own way of being one with those who suffered more than mine.

in the first place, talagang napakaPAMBIHIRA ang mga naganap mula noong Sabado. Sinong mag-iisip na kaming nasa Malabon-Navotas Area, kaming mas prone sa baha, kami pa ang "masasalba" mula sa matinding peligro?

GOD IS GREAT!!! REALLY!!!

No comments:

Post a Comment