Monday, January 23, 2012

MOVE ON, BOY!!!

Five moving thoughts for January...


1. Kung di ayon sa iyo, huwag kang makibagay!


2. Kung hindi ka naman kasama at di ka naman isinasama, huwag kang gumawa ng bagay na ikakapansin mo.


3. Kung magpapakita ka ng bagay na ikakasira mo, siguro magpalibing ka na ng buhay.


4. Manahimik ka sa isang tabi; wag kang palakad-lakad. At huwag mong mumurahin ang tao sa harap na parang palamunin mo siya.


5. Iba ang klasrum sa kalsada. Kaso kung ikaw rin ang maglilihis sa pagkakaibang ito, mas mainam pa nga'ng manahimik ka na lang.

No comments:

Post a Comment