Saturday, September 29, 2012

The lost alb...and the unforgotten legacy

During the onset of Typhoon Pedring last year, lots of our valuables were washed-out, from old documents to some books. But despite that, I was able to see again my alb which was lost for two years. It reminded me that sometime in my life, I was given the grace to serve the Lord in his altar.

Well, I am proud to be a part of the young guys who were called to serve him in the Holy Eucharist. Here is a look-back on our legacy.

WE ARE CALLED TO SERVE!

Friday, September 28, 2012

Viva Lorenzo Ruiz!


Ego Catholicus sum 
et animo prompto paratoque 
pro Deo mortem obibo. 
Si mille vitas haberem, cunctas ei offerrem.

Ang iyong pag-aalay ng buhay ay ipinagdarangal, 
paghahandog ng pagmamahal ngayo'y pagbigyan. 
Halimbawa mong sanlibong buhay, 
nawa rin ay aming maialay sa Poong mahal.

San Lorenzo Ruiz de Manila
Ipanalangin mo kami!

Thursday, September 27, 2012

Para, ma...

The thought that this really happens every night, after I go home from work...


makes me think awkward. What vision does the driver have?


Just a piece of thought on a Thursday morning. I remember that it was already a year after Pedring swept over Manila, with its storm surge visiting our house (and a few others in CAMANAVA) and staying for many days. Just unforgettable...

On the lighter tone, this led me to La Naval to give thanks for making us all safe despite the weather problems that week. And that started it all. I had more of the story here: http://sirbitz.blogspot.com/2011/10/pedring-y-la-naval-pagmamahal-sa-gitna.html


Photo Credits: The meme is a creative common.

Wednesday, September 26, 2012

Thoughts on an early morning...

Woke up minutes after 9a.m. It will be a rush for me again, the whole day. Not only must I work to adjust to my students' mood, but also I must be patient enough to face the bitter people around me. This is a part of the workplace, right? If so, I must give my best.

One officemate said, it is a matter of plasticity. I can show some plasticity around here since it's the game of survival, but until when? I cannot stay plastic for a long time. I can, rather, be happy with some people who appreciate what I'm doing rather than mingle with wolves pretending to be sheep. But at this, where is the following of Christ?

One must follow Christ everywhere, even at the workplace. Plasticity is a no-no when you want to follow the Lord. You must always be true to yourself, gentle in decisions yet firm in actions. People may like you or not but what matters is that you know what you are doing and you are excited to do more, all for the glory of God.

Oh my, looking at the time, it looks like I must take a bath now. It is just a rush thought. But before I leave, here are some things I learned from the last four months at the office...

Show your good side to all, even if they don't like you. In other words, just be you. Who cares if they don't want what you are doing?

Cry, but stand up and walk on after the tears. You can show your emotions, but please don't stay there. You have things to do, a life to recover, and your happiness to consider.

Choose your friends wisely. Wolves may come in form of sheep. They will tell you that they are impressed of what you're doing, but in the long run they'll discriminate you for your deeds. Try to know the people you're interacting with, so that you would not end up 'friendzoned' in the end.

Follow your superiors. Not that you want to make sipsip, but as knowledgeable people, they know how to make things right. They may fail your expectations, but hey, you also fail their expectations sometimes, right? It's not a matter of impression, it is being guided so that you could do your good turn every time.

Love your work. Some people work just to get paid. This is different from working because you love what you are doing. Never forsake your interests for monetary needs. Good and successful people become so because they love what they are doing; money comes secondary. I admit, we need money nowadays for various purposes, but if that will the measurement for your work, it will never satisfy you.

Never separate God from what you are doing. Never dwell into a debate (you can if you are good in apologetics), but never put God away. Spend some time in prayer, never compromise His grace on you. You asked the Lord to give you a job, and He gave it to you.Who are you, then, to keep it to yourself and never entrust it to Him? Be grateful for the blessings which we receive. Do everything for his greater glory and your sanctification.

Oh my, I really must take a bath! ^^


Friday, September 21, 2012

HAIKU from my lappie...


Do not leave me for
I will never forsake you
Trust me, I’ll be there.
 ===
Goodbye to the moon
A new day is now coming
See, the sun rises.
=== 
Flaming solitude
Burning the soul to the core,
Leaves nothing but ash.


Wednesday, September 19, 2012

LN 2012: Maria, Ina ng Pananampalataya

Heads-up... It's LN Season again!!!

We are now called to celebrate our faith with Mary, the first who accepted God's Will, who paved the way to our salvation through her Fiat. Through her Rosary, let us draw closer to Jesus, the Way, the Truth and the Life.

Here is the official poster coming from Santo Domingo Church.


Ang Paglalakad...

PHOTO CREDITS: Mukha AD
ANG PAGLALAKAD.

Lahat tayo, may kapasidad maglakad, mula sa batang dahan-dahan ineestima ang kakayahan ng kanyang tuhod, hanggang sa atletang di lang lumalakad kundi tumatakbo pa, hanggang sa nakakatandang kailangan na ng saklay para maipagpatuloy ang bawat hakbang. 

May bilis rin ang ating paglakad. Minsan, dahan-dahan tayong naglalakad, ninanamnam natin ang bawat padyak ng ating paa. Minsan naman, sa sobrang bilis ng ating takbo, di na natin namamalayan ang lumilipas na oras. Subalit sa dalawang bagay na ito, iisa lang ang katitinatnan, ang ating destinasyon at patutunguhan.

Hindi sa lahat ng oras, malinis at walang basura ang ating dinadaanan. Minsan ay mabato, may boteng basag o makapangyarihang poopoo ng aso, o ano pa mang sagabal sa matiwasay na paglalakbay. Depende sa sitwasyon, marami sa atin ang humihinto at nililinis ang paa, o kumakaripas at di na pinapansin ang dumi sa talampakan.

Naglalakad tayo, kasi may nais tayong patunguhan. Maikli man o mahaba, malapit man o malayo, hindi tayo magkakaroon ng katuparan ang ating hangarin kung hindi tayo gagamit ng kaunting lakas upang magtungo saan man natin nais.

Parang buhay lang iyan.

Lahat tayo, ay may kapasidad na gumawa ng ukol sa ating mga pananaw o desisyon sa buhay. Malaki man iyan o maliit, kahit na ang simpleng pagtayo natin sa umaga o pagpili ng oras ng pagtulog sa gabi ay bahagi ng ating kapasidad na mag-isip at paglaanan ng oras ang sarili.

Nagkakaiba-iba rin tayo pagdating sa bilis ng paggalaw sa buhay. May mga ninanamnam ang bawat sandali, tipong ayaw dumating ang bukas para lang malasap ng buo ang mga lumilipas na oras. May mga tao rin, na dahil ayaw nila ng mabagal na takbo ng buhay, ay todo-kayod at hayok sa pagka-aligaga, na di na iniisip ang tungkol sa kanilang sarili.

Hindi sa lahat ng panahon, masayang sandali ang ating nararanasan. Sabi nga nila, boring ang buhay kung walang problema. Depende sa bigat, may mga taong humihinto sandali at nag-iisip ng solusyon. May mga tao rin na imbes na mag-isip ng paraan ay nagpapatuloy na lang sa buhay na parang walang nangyari.

Nabubuhay tayo dahil may nais tayong makamit sa buhay. Short-term o long-term goal man iyan, hindi natin ito makakamit kung hindi tayo maglalaan ng kaunting atensyon rito. Kaya nga tayo nag-aaral, nagtatrabaho, nagmamahal, dahil nais nating makamit ang ating minimithi.

O, di ba? Ang buhay, parang paglalakad lang. 

Naglalakbay ka, marami kang nakikita at natatanaw, ngunit a bandang huli, ay ikaw at ikaw pa rin ang magde-desisyon kung saan ka pupunta, kung hanggang kailan ka maglalakbay, o kung magiging masaya ka sa patutunguhan mo. 

Kung magiging matagumpay ka o malungkot sa iyong patutunguhan, ikaw at ikaw rin ang may pakana at dahilan.

Payong kapatid: Ingat lang, baka matapilok ka. Ikaw rin...

===
This post is an official contestant in the 
SARANGGOLA BLOG AWARDS! 


Tuesday, September 18, 2012


Minamahal kong Thelma...

Maraming beses ko nang nais sumulat sa iyo tungkol sa bigat ng mga nararamdaman ko. Gusto kong makita mo at maramdaman ang sakit na pinapasan ko sa ngayon, at kung paano mo binabalewala ang mga nais kong ipahayag sa iyo. Sana mabigyan mo ng pagkakataon na mabasa at mapiga ang nilalaman ng bawat salitang sinulat ko.


Matagal na tayong magkakilala, nagmamahalan at nagsusuyuan. Subalit di mo pa rin pala ako kilala. ng lubusan. Pinilit kong ipakilala sa iyo ang tunay kong sarili. Hindi ko man kayang ibigay sa iyo ang langit, ay hinding-hindi kita dadalhin sa impiyerno dahil mahal kita.


Hinintay ko lang na makita mo iyun. Sinuyo kita, binigyan ng anumang gusto mo sa abot ng aking makakaya, pinilit kong mailapit ang sarili ko sa iyo.


Subalit hindi mo ako pinansin. Hindi mo binigyan ng sukli ang aking pagmamahal. Pinagpalit mo ako sa mayamang tsino na wala pang isang araw mong nakilala eh sinagot mo na! 


Akala ko ay tapat ka? Ang sabi mo noon, hihintayin mo akong makatapos ng pag-aaral bago mo ako sagutin. Dalawang taon na lang, hindi mo pa ako pinagbigyan! Palagi naman kitang pinagbibigyan, sinusuyo. Palagi ko namang pinaparamdam sa iyo na mahal kita.


Ang daya mo. Hindi ka naging tapat sa usapan natin. Paano kita pagbibigyan sa oras na mangailangan ka? Hindi ako basta-basta titiklop sa iyo, ni papansinin, ni bibigyan ng atensyon.


Subalit kahit na pagbalik-baliktarin ko ang mundo, isa pa rin ang sinisigaw ng puso ko, na minamahal pa rin kita! Patuloy lang akong naghihintay na suyuin mo, balikan at mahalin. Hindi ka man naging tapat sa usapan natin, ako ay patuloy na maghihintay. Ganyan ang taong nagmamahal, di ba? Kahit na nasasaktan at nagmumukhang-tanga, patuloy na naghihintay at umaasa dahil mahal na mahal ka.


Maghihintay ako. Kahit na matagal pa bago magbago ang isip mo, basta maghihintay ako. Doon lang ako sa dati nating tambayan, hihintayin ka, nanamnamin ang init ng iyong pagmamahal. Patuloy na aasang babalik ka.


Mahal na mahal pa rin kita.


Sergio.
Monday, September 17, 2012

A Little Revamp!

Just a few days after I resumed posting here on my blogsite, I made a little discernment; I decided to give this site a little change in look-and-feel. Little, since it will not affect much of what you see in this site.

First-up is the new header pic. It was in September of 2011 (a year ago, in other words) when I had the last change of header here in SB@B. As always, I want the HP to speak of my recent lifestyle and my views in life. And so, after a year of having this...


I had a little pick from my recent photos (particularly my FB cover photos) and gave a little - just a little - magic to turn it into this simple rendition...


The photos come from NeungYule, Mukha AD and IPLM. On the right is a special artwork by my friend, Mr. Ardie Aquino.

Next, the width. Nakakasakal is the right word to describe the amount of allotted space to write my posts, so I made it a little bigger without compromising the sidebars.

Also included are the pages. As of last night, I edited the self-bio page, to include my present work and Church involvements at Santo Domingo. I also made a new page, SB's Top Picks, which names some blogsites which are really special to me. As said in its description, like me, they also have something to say.

And yes, that's just little.  I think more changes will go underway, but these will be done for all to have more of what this site could give.

Well, that's for now. Let's see what the Divine Providence would provide for all of us in the coming days. Stay tuned!

Sunday, September 16, 2012

Nanananananana (endless...)

Out of random circumstance, here is a vid which we created for everyone's enjoyment. It has a story actually, just that it was so out-of-this-world.

The people you see here are actually new; they come from NeungYule Eduphone, the company which gave me my first job after college. I made this just in time for my birthday, and that of the video's director, Teacher Frank (Aug 18). It's actually rush, but we made it a point that the elements would still show-up.


And so, without any echos, here is the video, our own version of Moffats' 'I'll Be There For You.' Enjoy viewing (You can leave a comment too...)!  

Friday, September 14, 2012

Where was I these past few days?

Well, I was just doing Shibashi! ^^Actually, I need to reconnect with myself so that I could connect with others... Now, perhaps, that's why I keep myself with the youth for me to be more active and open to the changes in the society.


Wait, that reminds me of my new group, MUKHA AD!


Masiglang Ugnayan ng mga Kabataang Hinuhubog sa Anyo ng Anak ng Diyos - in short, Mukha AD!

I'll write more about this holy-yet-wacky youth formation group of Santo Domingo Church on my next posts.

Thursday, September 13, 2012

Hosting back in time...

I SO MISS THE HOSTING JOBS!!!!The Educ Week will be happening next week, and of all the events is the most-awaited Mr. and Ms. Educ 2012. I hope I could get a glimpse of the events if not impeded by work. I so miss the opportunity given me by the good professors of the College of Education to lead the people in discovering the talents and potentials of the candidates. 

Well, that means TIME REALLY FLIES.

As for me, I will try my very best to get back into writing. The best thing I can do, since I am God's pencil to a whole new level...

Wednesday, September 12, 2012


MARIAM, MARIAE, MARY, MARIA. 
Your life had been stricken with the bitterness of pain and sorrow, but you never gave up. You accepted God's will, and you were glorified. Now, you are the great Queen of all the Heavens and of us, your children on Earth.

Pray for us, dear Mother! Always lead us to Jesus! 

(Holy Name of Mary - September 12)