Friday, September 28, 2012

Viva Lorenzo Ruiz!


Ego Catholicus sum 
et animo prompto paratoque 
pro Deo mortem obibo. 
Si mille vitas haberem, cunctas ei offerrem.

Ang iyong pag-aalay ng buhay ay ipinagdarangal, 
paghahandog ng pagmamahal ngayo'y pagbigyan. 
Halimbawa mong sanlibong buhay, 
nawa rin ay aming maialay sa Poong mahal.

San Lorenzo Ruiz de Manila
Ipanalangin mo kami!

No comments:

Post a Comment