Friday, April 05, 2013

Mahalin mo ako...

Sana nangyayari ito sa tunay na buhay.

Kaso madalang lang ang nangyayaring ganito ang pagmamahal.

Magmamahal ka, dapat tanggap mo siya at ang anumang meron siya.


Di nga ba't tama naman iyun?

No comments:

Post a Comment