Wednesday, April 03, 2013

Realidad mo?

Ngayon lang ulit ako magsusulat sa sarili kong wika sa blog na labas sa mga pagninilay.

Oo nga naman. May realidad ang bawat isa. 

Kahit na pagbaliktarin natin ang takbo ng mundo, haharapin at haharapin natin ang talagang nakatakda para sa atin. Magsuot ka man ng libu-libong alahas, magdamit na ala-Hari o Reyna, magpakilala man na Presidente ng Amerika o Bagong Santo Papa (ahmm, antipope), babalik at babalik ka pa rin sa pinagmulan mo.

Hindi ka makakatakbo.

Kahit na may araw pa.

Kasi lulubog at lulubog iyan.

Didilim at paparam ang liwanag sa buhay mo.

Pag dumating iyon, naharap mo nga ba ang realidad mo?


No comments:

Post a Comment