Thursday, January 01, 2015

2015: SALAMAT SA DIYOS! SALAMAT MARIA!

SALAMAT SA DIYOS! SALAMAT MARIA!
Sa biyaya ng buhay at lakas.
Binigyan kami ng panibagong sigasig
upang harapin ang pagsubok ng panahon.

SALAMAT SA DIYOS! SALAMAT MARIA!
Sa taóng tunay na lilipas
Sa mga taong darating at dumaan
naging bahagi ng buhay naming aba.

SALAMAT SA DIYOS! SALAMAT MARIA!
Sa mga pagsubok na aming hinarap.
Pinatatag kami at inyong pinatunayan
na hindi ninyo kami pinababayaan.

SALAMAT SA DIYOS! SALAMAT MARIA!
Sa mga biyaya na aming natanggap.
Kami man ay tao, nagkakasala't hamak
minamahal pa rin kami, inaampon at pinagpapapala.

Sa taóng darating, aming hiling
Patuloy na biyaya'y aming makamit.
Sa panahong nakalipas, sa panahong darating pa,
SALAMAT SA DIYOS! SALAMAT MARIA!

#Happy2015

No comments:

Post a Comment