Thursday, October 02, 2008

Fr. Jun's Words...

Fr. Jun's words on the Feast of St. Therese, words which I pass on to CCS:

"... sana, sa araw na ito, hilingin natin sa Diyos na tulad ni Santa Teresita ng Lisieux, ay maging humble tayo, at hindi hambog. Ito ang nagpabukal nang lalo sa kanyang karisma't bokasyon. Kapag tayo'y humble, sasabihin sa atin ng diyablo, 'wala akong mapapala sa iyo.' "

No comments:

Post a Comment