Thursday, June 25, 2009

Thoughts after praying...

I just came home after praying the rosary alone at the Chapel. As I was walking, thoughts came passing like wind...

Ano ang gagawin ko?
Pagkatapos ng pagdarasal ko, ano na ang susunod kong gagawin?
Parang may gusto akong gawin na hindi ko alam kung ano.
May gumugulo sa isipan ko...
Makakapagtiis pa ba ako, pagkatapos ng alon ng lahat ng mga narinig ko?
Feeling plastik na ako, tulong ng tulong, wala naman sa loob.
Ginugulo ako ng konsensya ko...

Ano ang gagawin ko?

JoEzeMa,ccs :)

No comments:

Post a Comment