Saturday, December 31, 2011

ONE LAST PRAYER... HAPPY NEW YEAR!

I am supposed to write a lengthy post on how this year became a year of colors for me and for those around me. But, instead of writing self-complement on my part, I decided to compose a prayer of entrustment to Mary, our Queen and Mother, for the coming year.

MARIA, SA IYONG MGA KAMAY AMING IPINAGKAKATIWALA ANG TAONG 2012: lahat ng aming mga gagawin, mga pagsusumikapan, mga makikilala, mga minamahal. Lahat ng ito, gayun na rin ang mga taong malapit sa amin, at pati na rin ang aming mga sarili, ipinagkakatiwala namin sa iyong maka-Inang kamay!

YOU ARE OUR QUEEN, YOU ARE OUR MOTHER. Teach us the ways to become more and more like your Son who is our Lord and brother. As the days and week and months of the coming year come to reality, make us more steadfast in proclaiming our faith in word and deed, as we are hoping for the coming of the Kingdom of the Father and not any conventional doomsday.

SA HULI, MAHAL NA INA NG DIYOS AT INA NG PILIPINO, Ipagsanggalang mo ang Inang Simbahan, lalo na ang Ekklesia sa Pilipinas, laban sa kuta ng mga taong ang nais ay ang personal na interes sa halip na ang kapakanan ng iyong mga anak. Huwag mong ipahintulot na sa taong darating, tulad ng sa nakaraan, ay mamayani ang pagkamakasarili at pagkagahaman; sa halip ay mamayani ang pagmamahal at pagkalinga sa kapwa.

MAHAL NA INA, ALAM MO ANG LAHAT NG BAGAY UKOL SA IYONG MGA ANAK. KUNIN MO ANG AMING PAMANHIK AT DALHIN, KASAMA NG AMING MGA HAMAK AT MAHINANG SARILI, SA IYONG MINAMAHAL NA ANAK, SI HESUS, NA AMIN RING PANGINOON.

SA KANYA ANG KALUWALHATIAN AT SA IYO ANG PAGDANGAL NGAYON AT MAGPAKAILANMAN!

AMEN! AMEN! AMEN!
I pray that we may all have a very blessed 2012 ahead of us, and as I always pray in the last post of the year for the last six years...

The LORD bless you and keep you!
The LORD let his face shine upon
you, and be gracious to you!
The LORD look upon you kindly and
give you peace!

Numbers 6,24-26
Free Music | Free Hallelujah ringtone at EZ-Tracks.com

No comments:

Post a Comment