Monday, October 14, 2013

LA NAVAL 2013: Tuloy lang sa paglayag!

Took this shot from the inside, the view of a Guardia de Honor. It capped-off the past days of prayers and preparation for this year's La Naval.

More in the coming post. The site had been sick for a few months, and I just checked whether I could post already or not. Since I'm already able to post, I'll share my La Naval story very soon. :)


October 14 at 11:50am · Edited · 
Lahat tayo naglalayag sa buhay na ito. Maraming pagsubok na dumarating na akala natin ay magpapabagsak sa atin sa kadiliman.

Gayun pa man, hindi dapat tayo makaramdam ng pangungulila, sapagkat nariyan, gumagabay at tumatanglaw sa atin, si Maria na ating Ina, at si Hesus na kanyang Anak at ating Panginoon.
 

No comments:

Post a Comment